Didaktisk LST-kørekort

Med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler har Skive Kommune udviklet dette didaktisk LST-kørekort. Formålet med e-læringsmodulerne er, at ordblinde elever i højere grad inkluderes i den almene undervisning, sådan at der i undervisningen altid og i alle fag indtænkes relevant inddragelse af LST, så ordblinde elever oplever et ordblindevenligt og anerkendende undervisningsmiljø.

Modul 1 - 10 Didaktisk LST-kørekort