Didaktisk LST-kørekort

Med støtte fra Undervisningsministeriet, har Skive Kommune udviklet et didaktisk LST-kørekort. Projektets formål er, at ordblinde elever i højere grad inkluderes i den almene undervisning, sådan at der i undervisningen altid og i alle fag indtænkes relevant inddragelse af LST, så ordblinde elever oplever et ordblindevenligt og anerkendende undervisningsmiljø.